wedstrijdvoorwaarden

WEDSTRIJDVOORWAARDEN – WINACTIE LIBERT WORK HYPODREAM

 

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Liberty Work, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4 met btw-nummer BE 0769 299 674.

 

 

ARTIKEL 2 - PERIODE

 

De wedstrijd heeft een duurtijd van 20 dagen. Start op dinsdag 14 juni 2022 om 10u en eindigt op donderdag 30 juni 2022 om 23u59.

 

 

ARTIKEL 3 - SPELREGELS

 

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Facebook en Instagram bedrijfspagina's van Liberty Work en in het fysieke kantoor van Liberty Work in de Aalbeeksesteenweg 31 te 8500 Kortrijk. Om deel te nemen dient de deelnemer enkele aan cumulatieve voorwaarden te voldoen, afhankelijk van het type deelname:

 

 1. Voor deelname via de Facebookpagina:

 

 • De officiële Facebookpagina van Liberty Work liken en volgen:
 •  
 • De post rond de winactie (link naar de post) liken en delen.
 • Zich inschrijven als uitzendkracht bij Liberty Work via het kantoor in de Aalbeeksesteenweg 31 te Kortrijk of via de officiële website van Liberty Work (https://www.libertywork.be/).

 

 1. Voor deelname via de Instagrampagina:

 

 • De officiële Instagrampagina van Liberty Work volgen:
 •  
 • De post rond de winactie (link naar de post) liken en delen op het persoonlijk Instagram Verhaal van de deelnemer.
 • Zich inschrijven bij Liberty Work via het kantoor in de Aalbeeksesteenweg 31 te 8500 Kortrijk of via de officiële website van Liberty Work (https://www.libertywork.be/).

 

 1. Voor deelname via het fysieke kantoor in Aalbeeksesteenweg 31 te 8500 Kortrijk:

 

 • Zich inschrijven bij Liberty Work via het kantoor in de Aalbeeksesteenweg 31 te 8500 Kortrijk of via de officiële website van Liberty Work (https://www.libertywork.be/).
 • Een inschrijvingsformulier indienen met zijn/haar naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer in de fysieke box in het kantoor van Liberty Work in de Aalbeeksesteenweg.

 

 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

 

ARTIKEL 4 - WINNAAR & PRIJS

 

 • De vijf winnaars worden gekozen door een onschuldige hand.
 • Elke winnaar verklaart door deel te nemen dat Liberty Work zijn/haar naam mag publiceren op de Instagram en Facebook pagina van Liberty Work.
 • De vijf winnaars worden op de hoogte gesteld:
  1. Via direct message op Facebook indien deze heeft deelgenomen op Facebook.
  2. Via direct message in Instagram indien deze heeft deelgenomen via Instagram.
  3. Via e-mail of telefoon indien deze heeft deelgenomen via het fysieke kantoor.
 • De prijs: 5 duotickets voor de opening night van het festival Hype’O Dream Waregem op vrijdag 8 juli 2022.

 

ARTIKEL 5 - UITSLUITING

 

Liberty Work kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3.

 

 

ARTIKEL 6 - INFORMATIE OVER DE PRIJS

 

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

 

 

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

 

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Liberty Work de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Liberty Work ontlast van iedere verbintenis.

 

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD

 

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

 

 

ARTIKEL 9 - EVENTUELE KLACHTEN

 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

 

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Liberty Work. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

 

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.