Wedstrijdvoorwaarden

 

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

De wedstrijd wordt georganiseerd door Liberty Work bv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4, met btw-nummer BE 0769 299 674.

ARTIKEL 2 - PERIODE

De wedstrijd heeft een duurtijd van 18 dagen. Start op vrijdag 26 mei 2023 om 12u00 en eindigt op maandag 12 juni om 23u59.

ARTIKEL 3 - SPELREGELS

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Facebook, Instagram en de bedrijfspagina's van Liberty Work en in het fysieke kantoor van Liberty Work in de Westlaan 148, 8800 Roeselare. Om deel te nemen dient de deelnemer enkele aan cumulatieve voorwaarden te voldoen, afhankelijk van het type deelname:

 1. Voor deelname via de Facebookpagina:
 • De officiële Facebookpagina van Liberty Work liken.
 • De post van  de winactie  liken.
 • Onderaan de post reageren met wie ze de winactie willen delen.
 1. Voor deelname via de Instagrampagina:
 • De officiële Instagrampagina van Liberty Work volgen.
 • De post van de winactie  liken. 
 • Onderaan de post reageren met wie ze de winactie willen delen.
 1. Voor deelname via het fysieke kantoor in Westlaan 148, 8800 Roeselare.

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

ARTIKEL 4 - WINNAAR & PRIJS

 • De tien winnaars worden gekozen door een onschuldige hand.
 • Elke winnaar verklaart door deel te nemen dat Liberty Work zijn/haar naam mag publiceren op de Instagram en Facebook pagina van Liberty Work.
 • De tien winnaars worden op de hoogte gesteld:
 1. Via direct message op Facebook indien deze heeft deelgenomen op Facebook.
 2. Via direct message in Instagram indien deze heeft deelgenomen via Instagram.
 3. Via e-mail of telefoon indien deze heeft deelgenomen via het fysieke kantoor.
 • De prijs: Tien ontbijtmanden voorzien door Bakkerij ’t Bolleke Westlaan Roeselare ter waarde van 35 euro.

ARTIKEL 5 - UITSLUITING

Liberty Work kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3. Eigen medewerkers van Liberty Work worden uitgesloten bij het winnen van de prijs.

ARTIKEL 6 - INFORMATIE OVER DE PRIJS

De prijs is niet overdraagbaar aan derden d.w.z. dat de broodmanden niet doorverkocht mogen worden. Er wordt ook geen andere compensatie als tegenwaarde voorzien. De prijs, de broodmanden moeten afgehaald worden op 17/06 tussen 8 uur en 11 uur. Bij niet afhaling van de broodmanden op voorgaand benoemde tijdstip, kan er geen recht meer op uitgeoefend worden.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Liberty Work de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Liberty Work ontlast van iedere verbintenis.

ARTIKEL 8 - WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 9 - EVENTUELE KLACHTEN

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Liberty Work (President Kennedypark 4, 8500 Kortrijk) Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Liberty Work.